Energia i Klimat

Transformacja energetyczna i walka z kryzysem klimatycznym to największe wyzwania przed którymi stoimy jako społeczeństwo.

Od tego czy odniesiemy sukces zależy przyszłość kolejnych pokoleń. Dziś, w obliczu zapaści polskiej energetyki oraz narastającego kryzysu klimatycznego nadszedł czas na odważne działania. Oparcie energetyki na OZE oraz energetyce jądrowej to pierwsze, ale nie jedyne działania jakie musimy podjąć. Konieczna jest głęboka decentralizacja – oddanie energii, klimatu i środowiska z powrotem obywatelom.

Czekamy na Wasze opinie:

Nowe pole

12 + 5 =

Prelegenci Kongresu Programowego Platformy Obywatelskiej Energetyka i Klimat

Rafał Trzaskowski

Rafał Trzaskowski

Magdalena Łośko

Magdalena Łośko

Borys Budka

Borys Budka

Dorota Niedziela

Dorota Niedziela

Donald Tusk

Donald Tusk

Eksperci Kongresu Programowego Platformy Obywatelskiej
Energetyka i Klimat

Prof Szymon Malinowski

Prof. Szymon Malinowski

Radosław Ślusarczyk

Radosław Ślusarczyk

Grzegorz Onichmowski

Grzegorz Onichimowski

Bądź najlepiej poinformowany.
Zapisz się do newslettera Platformy Obywatelskiej na
stronie Platforma.org